ชิวาวาทีคัพ คืออะไร?
สุนัขชิวาวาทีคัพ (Teacup Chihuahua)
 สุนัขชิวาวาทีคัพควรจะมีขนาดตัวเท่าไหร่และแตกต่างจากสุนัขชิวาวาทั่วไปอย่างไร
          สุนัขชิวาวาที่จัดว่าเป็นทีคัพนั้น โดยมากจะมีน้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ไม่เกิน 3-6 ปอน หรือ1.3-1.5 กิโลกรัม หรือบางครั้งอาจคาดคะเนจากน้ำหนักไม่ได้ ซึ่งลักษณะภายนอก นิสัย และโรคประจำพันธุ์ของสุนัขชิวาวาทีคัพไม่มีความแตกต่างกับสุนัขชิวาวาทั่วไป จะต่างก็แค่ขนาดตัว
การดูแลชิวาวาทีคัพ
           อาหาร ควรให้อาหารสุนัขชิวาวาทีคัพทีละน้อย แต่แบ่งเป็น3-4มื้อ โดยเฉพาะในลูกสุนัขที่ยังเล็กมาก เนื่องจาก"ชิวาวาทีคัพ"มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ง่าย แต่ก็ไม่ควรให้ปริมาณโดยรวมวันสูงเกินกว่าที่กำหนด เพราะอาจเกิดภาวะโรคอ้วนแทน
           อุณหภูมิ ควรเลี้ยงชิวาวาทีคัพอยู่ในอากาศที่อบอุ่นเสมอ เนื่องจากสุนัขขนาดเล็กโดยเฉพาะลูกสุนัขมีโอกาสสูญเสียความร้อนได้ง่าย ทำให้เกิดภาวะอุณหภูมิต่ำ และอาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ ดังนั้น เมื่อสุนัขชิวาวาทีคัพต้องอยู่ในอากาศหนาวเย็น ควรหาเสื้อใส่ให้สุนัข หรือหาผ้าห่มให้สุนัขด้วย
 โรคที่มักพบในสุนัขชิวาวาทีคัพ
          โรคที่มักพบในสุนัขชิวาวาทีคัพก็จะคล้าย ๆ กับนสุนัขชิวาวาขนาดปกติ เช่น น้ำในโพรงสมอง (Hydrocephalus) โรคหัวใจ โรคตา ลมชัก ปัญหาระบบทางเดินหายใจ น้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)

          สุนัขชิวาวา เป็นสุนัขที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศในเขตอากาศร้อน จึงมักทนทานต่อากาศร้อนได้ดี จึงมักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการดูแลในช่วงฤดูร้อนมากนัก อย่างไรก็ดี ไม่ควรปล่อยให้สุนัขอยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด หรือทิ้งไว้ในรถตามลำพังโดยไม่เปิดหน้าต่างนานเกินไป เพราะสนุัขไม่มีต่อมเหงื่อที่บริเวณผิวหนัง (ยกเว้นตามฝ่าเท้าและจมูก) ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ (Heat Stoke) ซึ่งอาจทำให้สุนัขช็อกและเสียชีวิตได้ เมื่อพาสุนัขไปเดินเล่นในช่วงอากาศร้อน ถ้าสุนัขมีอาการหอบ ควรหยุดพักและหาน้ำสะอาดให้สุนัขกินเพื่อช่วยคลายร้อน